دانلود دلنوشته شیدایم ⭐️

دانلود دلنوشته شیدایم

 

دانلود دلنوشته شیدایم

 

 

 

خلاصه:

دانلود دلنوشته شیدایم با مَن باش تا حاصِل دَست رَنج شَب و روز این اَفکارِ بیمار را بَرایت بازگویَم!شِیدایَم گویند جادو و فال دُروغی بیش نیست! اَز من می پُرسی؟!گوش نَکُن شِیدایَم به حَرف مَردُم با حَرفهایِ گوش پُرکُن تو خالیِشان،مَن حال اَلانَم را مَدیون قَهوهِ چَشمانَت هَستم!

دلنوشته های دیگر ما:

شِیدایَم مَن بَعد اَز طُ:

دیوانه اَم،خَسته شُده اَز گُذَشته اَم،گُمگَشته دَر حالَم،زانو به آغوش کِشیده ی آینده اَم،

شِیدایَم مَن بَعد اَز طُ غّرق شُده دَر خیالی اَم که بَرایَم مَحال می شَود!

گویّند قُرآنِتان،اِنجیل و توراتِتان اَز بِهشت گوید!

شِیدایَم اَز مَعبودَم سُئوال دارَم؟

پَس موهایِ طُ اَز چه می گویَند که دِل را جَهنَم می کُنَند!

چِه بیهودِه طِی کَردِه اَم!

چَشم با تَعجب گِرد نَکُن زیبا رویَم.

راه های بیراهه مِثال را می گویَم که بِدونِ هَمراهیِ طُ به پایان رِساندَم!

آخ!چِه گویَم آفَرینَنده اَم!

زِ گیسُوآن شِیدایَم گویَم؟

که دَر هَم پیچ خوردِه اَند مِثالِ پیچَک طَبیعَت را خِجِل کَرده اَند!

ِز دِل بِگویم که آرِزویَش اَست جایِ اَنگُشتانِ شِیدایَم باشَد تا تَپِش هایِ وَحشی شُده اَش را با لَمسِ تِکرار تارهایَش رآم کُنَد!

به تَلوآسه اُفتََم شِیدایَم!

آنگاه که می گویی بِدرود نااُمید می شَوَم که آخرین بِدرود گویی اَت اَست.

مَن تا دُرود گویی دوبارِه اَت هِزاران بار جان به مَعبودَم می سِپارَم!

دَرمانده میان هِزآرآن آدم!

خودَم را گویم،اِحساسَم اَز نَبودَت را گویم!

کُجا مانده بودَم؟

آری می گُفتََم.

میان هِزآرآن اِنسان،مَن سُست شُده قَرار گِرفتَم!

سَردَرگُم مانند مولانآ که به دُنبالِ شَمس رَفت!

کَمی شِکَسته مانَند دانته که راهنَمایَش اِلهه عِشقَش بود.

چیزی مانَند خالی بودَن…اَگَر طُ نَباشی!

دُروغ بوده؟!کِتابهایی که اَز حِس خَلَا می گُفتَند!

می دانی چِرا اینگونه گویَم شِیدایَم؟

چو خَلَا هَمان چَشمانِ قَهوه طَعم طُ اَست…تََلخ اَست وَلی دَست کِشیدَن سَخت اَست!

خَبَر به گوش اَت رِساندَند مَگَر نه؟!

 

 

 

پیشنهاد می شود

دلنوشته برای قلبِ شکسته ام | Yegane

دلنوشته رَفتی | AiLiN_R

منتشر شده توسط :REZA_M در 323 روز پیش

بازدید :237 نمایش

برچسب ها : ,

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..