دانلود رمان اجباری اختصاصی یک رمان

دانلود رمان اجباری اختصاصی یک رمان

دانلود رمان اجباری اختصاصی یک رمان

نام : اجباری

نویسنده : کارگروهی

خلاصه :

هفت تا سرباز صفر و دو فرمانده و یک پادگان نظامی پونزده نفره هر کدوم ازین هفت نفر به یه علتی…هدفی…وارد این سربازی میشن
هفت تا سرباز صفر … با هفت شخصیت متفاوت….هفت زندگی متفاوت…توی یک پادگان…. همراه دو فرمانده…..اما این سربازی فرق می کنه! همونطور که دیدین دخترا هم به این سربازی میان!!!


اوه چه شود!خدا رحم کنه
قرار نیست توی رمان فقط کل کل کنیم…..قرار نیست حتما همه عاشق بشن….قرار نیست همه چی عالی بشه….همه به خوبیو خوشی برن خونه هاشون…..
همه چیز قراره باشه و هیچ چیز قرار نیست باشه!

 

قسمت دانلود