دانلود رمان بازی مرگبار عشق ⭐️

خلاصه رمان:

دانلود رمان بازی مرگبار عشق عاشقانه و طنز می باشد که شخصی به عنوان بادیگارد وارد قصری میشود ولی عاشق می شود خالا اقا پسر قسه یه نظامی هست واز ذوق زیاد بود..ببخشید..باید تخلیه انرژی میکردم…راتین لبخندی زد و بعد نیم نگاهی به من از سالن خارج شد…

سارا پاورچین اومد سمتم..آروم گفت:

کرد..وقتی رفتیم تو پیست ر..ق..ص گفتم یه عشوه ای بیام

بهش اشاره کردم خفه شه…

اهمی کردمو گفتم:

-حرفات تموم نشد ساراجـــون؟

با تعجب گفت:

-معلومه که نه..داشتم میگفتم..می خواس..

دوباره خواست ادامه بده که پرهام سرشو از پشت میز اورد بالاکه باعث شد

سارا جیغ بزنه و یه قدم بره عقب..با چشمای گرد شده زل زده بود به پرهام.

..پرهام با بدجنسی یه تای ابروشو داد بالا و گفت:

– خندم گرفته بود..سارا لبشو دندون گرفته بودو از خجالت سرخ شده بود..پرهام از جاش بلند شد

و به طرف سارا رفت..کنارش ایستاد که باعث شد سارا یه قدم عقب بره..پرهام با شیطنت لبخند زدوگت:

-بیا اتاقم سارا جون..رفع دلتنگی کنیم…تازه…یک چیز خوشگل برات گرفتم..

سارا خواست ممانعت کنه که بهش اشاره کردم بره..میدونستم پرهام میخواد

بخاطر دیشب از دلش دربیاره.اونا هم رفتن بالا…صبحانمو که خوردم…

از پشت میز بلند شدمو به سمت باغ رفتم تا کمی قدم بزنم.

دانلود رمان بازی مرگبار عشق

دانلود رمان بازی مرگبار عشق

 

رمان جدید.مشغول قدم زدن بودم که دیدم راتین هم آروم پشت سرم حرکت میکنه..

نمیدونم خوشم اومده بود..یکی مثل راتین که انقد مقیده بهم اهمیت بده..

لبخند محوی زدم..سرمو تکون دادم..این چه افکاریه دارم برای خودم می بافم

..نفس عمیقی کشیدم..بدون توجه به راتین..رامو کج کردمو یه راست به سمت اتاقم حرکت کردم

تا کمی کتاب بخونم…عصری بود که راتین با بااجازه ای وارد اتاقم شد…پرسشی نگاش کردم که با لبخند گفت:

-قرار بود بهتون نماز خوندن یاد بدم….

آهانی گفتم….رفتم از تو کمدم سجاده ای برداشتم..این سجاده رو صبح از نرگس گرفتم.

..هرچند شوک زده بود ولی بعد بالبخند مهربونی اینو بهم داد..

.سجاده رو وسط اتاق پهن کردم…منتظر به راتین نگاه کردم…

راتین خنده ای کرد و گفت:

-بدون چادر که نمیشه…

-چادر؟…چادر از کجا بیارم؟

یکدفعه یاد رعنا افتادم…بهتره از اون چادر بگیرم…بهش گفتم

کمی صبر کنه…از اتاق خارج شدم و به سمت رعنا رفتم…تا به رعنا گفتم چادر میخام گفت:

-چــــــــــــــادر؟چادر چی؟

-وا رعنا؟…چادر دیگه…چادر نماز….

لبخندی نابارور زد و سریع برام چادر گلدار خوشگلی حاضر کرد.

..ازش گرفتم و رفتم تو اتاقم…چادر و کج و کوله سرم کردم..متفکر به خودم تو آینه نگاه کردم..

.راتین لبخند محجوبی زد و اومد نزدیک…چادررو رو سرم درست کرد…با لبخند به خودم نگاه کردم…

با حجاب بودم برای اولین بار در عمرم…با لبخند به راتین نگاه کردم که لبخند محوی زد…

***۲ماه بعد***

به ساعت نگاهی انداختم..۷صبح بود..پاورچین از اتاقم خارج شدم داشتم از کنار اتاق بابا میگذشتم

..که با صداش ایستادم..داشت با تلفنش حرف میزد..گوشمو چسبوندم به در اتاق…

-امکان نداره..

-نمیزارم…نمیزار به تنها کسم آسیبی برسونی…هه خیال خام..

-بدبختت می کنم..

-…نه….تو نمیتونی آنـ….

ضربان قلبم بالا رفت..تنها کسش؟

من؟

چرا من؟

منظورش من بودم؟

با کی حرف میزنه؟

هرکی هس اول اسمش آنـ…؟

خدایا…!

 

 

پیشنهاد می‌شود

رمان ترانه دوری | t.sh

رمان مستغرق | یکتا عنصری

دانلود رمان ده و ده دقیقه

دانلود رمان حافظه شخصی

رمان هم قفس عقاب

 

5/5 - (1 امتیاز)

منتشر شده توسط :REZA_M در 1812 روز پیش

بازدید :5566 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان: بازی مرگبار عشق

نویسنده

نویسنده:زهرا علیپور

ژانر

موضوع:عاشقانه،اجتماعی

طراح

طراح:بهار قربانی

تعداد صفحات

تعداد صفحات:100

اندروید

دانلود فایل apk

پی دی اف

دانلود فایل pdfدیدگاه خود را بنویسید . تعداد نظرات : ( 2 )


  1. گلاره گفت:

    عزیزم از من به تو نصیحت دیگه رمان ننویس

  2. الیسا گفت:

    یه سوال این واقعا مثلا رمان بود العان دیقیقا چی شد؟چی به چیه باو تو کلا چیزی ننویسی سنگین تره دوخط چرت و پرت نوشتیو انتشار دادی واقعا که

افزودن نظر