دانلود رمان با همه فرق داشت ⭐️

خلاصه رمان :

دانلود رمان با همه فرق داشت داستان در مورد دختریه که پولداره…پدرش اونو با شرکیش نامزد میکنه ..قباد..نامزد نفس ..پسری که شره..شیطونه..چابلوسهو نفس دختری که مهربونه و منطقیاما؟پسرخاله ی نفس که عاشق و شیدایه ی نفسه چی؟دره ماشینو به هم کوبیدم و ازش پیاده شدم .چند ثانیه بعد صدای نحسشو
شنیدم که با دادمیگفت:
اگه همین الان سوار ماشین نشی بد میبینی
منم با صدای بلند و بدون برگشتن به عقب گفتم :به درک
هه همشون فقط بلدن منو تهدید میکنن.مطمعنم الان میره به آقای مثلا پدر
خبر میده و یه دست کتک حسابی تو خونه منتظرمه .
هزار بار از خودم پرسیدم من از این زندگی نکبت چی میخوام؟چرا هرکی به
من میرسه زور میگه؟یعنی یک نفر حتی یه نفرم نیست که منو درک کنه؟معلومه که نیست
فکر کنم خدا
میخواست فقط من این دردو بکشم

دانلود رمان با همه فرق داشت

دانلود رمان با همه فرق داشت

 

 

رمان جدید سهمه من از زندگی چی بود؟یه مادره بی تفاوت؟یه خواهری با زبون نیش دار؟یه پدر کهفقط از پدر بودن دستور دادن و کتک زدنو یاد داره؟یا “مردددده” به اصتلاح شوهرم که عینه هو غلام حلقه به گوش پدرمه؟ من حقه زندگی ندارم؟هه فکر نکنم.باز خوبه هنوز عقد نکردیم که مثله آقا بالاسرم بشه
. وجدانم بهم گفت:نکه الان نیست به وجدانم نهیب زدم :معلومه که نیست
ولی جواب وجدانم به من فقط پورخند بودو بس دره خونه رو با کلید باز کردم.پاهام از خستگی اون همه پیاده رویی که کردم
ذق ذق میکرد
.فقط میخواستم وقتو تلف کنم تا آتیشی تر بشه.از قدیم راست گفتن که کرم از درخته وارد خونه که شدم موجی از هوای خنک اسپیلت بهم خورد که باعث شد
لرزی ناگهانی به تنم بشینه.ساعت از ۱:۰ نصفه شب گذشته بود.خواستم از پله ها بالا برم که آواژور
کناره کاناپه روشن شد و بعد صدای نحسش.اصلا ضایع بود که آرامشه قبل از طوفانه

بادادی که زد یه قدم عقب رفتم ولی خودمو نباختم و گستاخانه بهش چشم
دوخت -چنان بزنمت که دیگه نتونی اینجور نگام کنی .
کمربندشو از شلوارش در آورد.میخواست نشون بده شلوارش
گرونه،میخواست نشون بده
کمربندش از چرمه اصله،میخواست نشو

 

پیشنهاد می‌شود

رمان پشت لبخند، درد حکم می‌کند | راحله خالقی

رمان فریفته | Yeganeh_S

دانلود رمان کوتاه توبه فریب

دانلود رمان تاوان

رمان اوپال

2.7/5 - (3 امتیاز)

منتشر شده توسط :REZA_M در 2859 روز پیش

بازدید :5672 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:افزودن نظر