دانلود رمان بهت قول میدم ⭐️

خلاصه:

دانلود رمان بهت قول میدم  دختری به اسم شیما که از عشق اولش ضربه خورده به دنبال روبهراه کردن خودش و زندگیش میره!! عشق حقیقی‌ رو تجربه میکنه اما آیا اینعشق تا ابد همراهشه؟! آیا روزگار دست روی دست میذاره که دو جوون قصه بهم برسن؟! یا اگه رسیدن تمایل به جدا کردنشون نداره؟!داشتم صبحونه میخوردم که شیوا گوشیمو آورد توی آشپزخونه و گفت:

نویسنده: Shima_Z_shakeri
عوضی؟از کی آقادار شدی که داره بهت زنگ میزنه؟!
چایی پرید گلوم؛سرفه کنان پرسیدم:
چی؟؟
اخماشو بیشتر درهم کشید و جواب داد:
چیو مرض! قوت قلب؟کیه؟هان؟!!
بعداز قطع شدن سرفه هام با پوزخند گفتم:
بتوچه؟..گوشیمو بده.
_هههه…کور خوندی!! مامان؟مــــامــــان؟!
مامان عصبانی وارد آشپزخونه شد:

دانلود رمان بهت قول میدم

دانلود رمان بهت قول میدم

باز شما دوتا مثل سگ و گربه افتادین به جون هم؟؟
گفتم:مرسی که انقد دوسمون داری!! سگ و گربه؟! اخه چقد احترام؟؟
مامان از شنیدن حرفای من لبخندی زد و گفت:
حالا چیشده؟!
شیوا:
مامان دخترت دوست پسر داره!!
مامان از تعجب چشماش چهارتا شد.
گوشیو از دست شیوا قاپیدم و به قوت قلب زنگ زدم و گذاشتم

رمان عاشقانه  رویبلندگو؛هنوز بوق اول به مقصد نرسیده بود که جواب داد

ذلیل مرده بیست بار تاحالا زنگ زدم؛معلومه کدوم گوری هستی جواب

نمیدی عوضی؟! من و الناز و صبا و شیوا دوساعته
منتظرتیم کودن.
نگاهی به مامان و شیوا انداختم که از خنده دلشونو گرفته بودن و بعد گفتم:
مرسی! آبرومو جلوی مامان و شیوا بردی!
باصدایی که تعجب توش موج میزد گفت:
هان؟! یعنی چی؟!

_شیما دستت روی من بلند بشه به محمد میگم.
_منو از محمد میترسونی؟
صدای الناز پیچید توی گوشم:
احمق بیشعور دوساعته مارو کاشتی اینجا بعد دیشب میگفتی هرکی

دیربیاد با اَره برقی نصفش میکنم؛خب الان که من باید

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان سوء تفاهم

رمان ماهمه تنهاییم | اشکی

رمان قاتل سفارشی | ROSHABANOO

2.4/5 - (7 امتیاز)

منتشر شده توسط :REZA_M در 2845 روز پیش

بازدید :4161 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:افزودن نظر