دانلود رمان تو قلب منی

دانلود رمان تو قلب منی

 

دانلود رمان تو قلب منی اختصاصی یک رمان

 

خلاصه:

دانلود رمان تو قلب منی یواشکی دوست دارم:نگاهت که می کنم چیزی مرا از ” نداشـتـن ” ها جدا می کند با تـــو که می خـندم قفل های این روزها باز می شوند چه خوش اتفاقی ست بــا تـــو بــودن…. عاشقانه که صدایم می کنی بیخیال از سر جام بلند شدم امروز هم یکی از همون روزای چرت و مزخرفه اه… همون جور ک پتو

رمان های دیگر ما:

نویسندگان : ریحانه نوروزی

تعداد صفحات : ۳۹۸

ژانر : عاشقانه

رو تا میکردم ؛ چشمم خورد ب سوسک سیاه براقی ک سعی داشت خودشو از پنجره بندازه

پایین خورد ؛ عین این منگلا لبخندی زدم و گفتم:اقور بخیر ؛ جایی تشریف میبری؟

دیدم جوابی نداد دوباره گفتم:فهمیدم میخای خودکشی بکنی

یه خورده خیره نگاش کردم ؛ تازه موقعیتو درک کردم ک این سوسکه

یه جیغ خفه کشیدم و خودمو پرت کردم گوشه ی تخت.

همچنان داشتم جیغ میکشیدم ک یهو در باز شد و مامان با قابلمه وارد اتاق شد پشت بندش

بابا بایه لقمه ی گنده ک سعی داشت ب زور بچپونه تو دهنش وارد شد؛ وقتی بابا رو دیدم

ناخوداگاه یه لبخند امد رو لبم و گفتم:بع بابا جون ؛ لبخند پهنی زدو گفت:چطوری دخترم؛ همون

جور ک ب سوسکه نگاه میکردم دستمو آوردم بالا و گفتم:خعلی کرتیم باو…

با صدای سلفه ی مامان ب خودم امدم و تازه فهمیدم ک مادری هم وجود داره

دستمو گذاشتم رو سینم و گفتم:مخلصیم ؛ چشم غره ی خفنی بهم رفت و گفت:این چه وضع

حرف زدنه کم ازون اشکان میکشم توهم اضافه شدی ؛ بعد مکثی کرد و گفت: حالا چرا جیغ

جیغ میکردی؟

تازه یادم از سوسکه افتاد یه نگاه به لبه ی پنجره انداختم

 

منتشر شده توسط :REZA_M در 1616 روز پیش

بازدید :3425 نمایش

برچسب ها :

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..