دانلود رمان جای این قلب خالیست

 

دانلود رمان جای این قلب خالیست

 

خلاصه رمان:

دانلود رمان جای این قلب خالیست بعد از فوت امیرعلی کژال تغییر میکنه، به زنی بی روح و بی عاطفه تبدیل میشه که حتی نمیخواهد بچه ی خودش را ببینه ..او که عاشقانه همسرش را دوست داشته بعد از مرگ او افسرده و درمانده میشه هیچ چیز برایش

رمان های دیگر ما:

در دنیا مهم نیس و فقط زندگی میکنه که در نهایت مرگش فرا برسه،

که شاید با مردنش باز هم بتواند عشقش را ملاقات کنه …اما آیا همینگونه می ماند و همان میشود که او میخواهد ؟!

در دنیا مهم نیس و فقط زندگی میکنه که در نهایت مرگش فرا برسه،

که شاید با مردنش باز هم بتواند عشقش را ملاقات کنه …اما آیا

همینگونه می ماند و همان میشود که او میخواهد ؟!رمان جای این قلب خالیست

-نمیخوام ببینمش مامان

-اما اون داره بهانتو میگیره کژال جان

-حوصلشو ندارم ..خواهش میکنم درک کنید

-کژال نفس بچته…بچه ی تو و امیرعلی

-نمیخوامش … بدون امیرعلی نمیخوامش!!!

-اما کژال

-لطفا تنهام بذارید

دانلود رمان جای این قلب خالیست

-نمیخوام ببینمش مامان

-اما اون داره بهانتو میگیره کژال جان

-حوصلشو ندارم ..خواهش میکنم درک کنید

-کژال نفس بچته…بچه ی تو و امیرعلی

-نمیخوامش … بدون امیرعلی نمیخوامش!!!

-اما کژال

-لطفا تنهام بذارید

در دنیا مهم نیس و فقط زندگی میکنه که در نهایت مرگش فرا برسه،رمان جای این قلب خالیست

که شاید با مردنش باز هم بتواند عشقش را ملاقات کنه …اما آیا همینگونه می ماند و همان میشود که او میخواهد ؟!

در دنیا مهم نیس و فقط زندگی میکنه که در نهایت مرگش فرا برسه،

که شاید با مردنش باز هم بتواند عشقش را ملاقات کنه …اما آیا

همینگونه می ماند و همان میشود که او میخواهد ؟!

-نمیخوام ببینمش مامان

-اما اون داره بهانتو میگیره کژال جان

فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

دانلود فرمت pdf

دانلود  فرمت apk 

دانلود  java

دانلود  با فرمت jad

دانلود  java (پرنیان)

دانلود    epub

این مطلب را به اشتراک بگذارید