دانلود رمان دامون اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان دامون اختصاصی یک رمان

 

خلاصه رمان:

دانلود رمان دامون دامون پسری از دل دامنه جنگل ،که خیلی وقته باطبیعت قهر کرده و حالا بعد از سالها عشق روبا دختری از دل طبیعت میشناسه و همه کاری میکنه برای به دست اوردن عشقش.تو این راه بهترین دوستش سهیل کمکش میکنه تا شیرینی های عشقش رو بیشتر درک کنه.

درست روبه روم نشسته بود…کنار پنجره …افتاب کاملا صورتش رو نورانی و روشن کرده بود.سرش کاملا پایین بود و تمام

دانلود رمان جدید

حواسش به کتابی بود که تو دستاش گرفته بود .گاهی حالت های صورتش عوض میشد.گاهی تعجب…گاهی ناراحت

…گاهی هم خوردن خنده هاش…با عوض شدن حالت های صورتش کنجکاو شدم تا ببینم چه کتابی میخونه پس نگام رو

برای چند لحظه از صورتش گرفتم و به دستاش دوختم که کتابی حدودا صد صفحه ای با جلد سفید و طوسی رو نگه

دانلود رمان جدید دامون

داشته بود…اسم کتاب رو نمیتونستم بخونم اخه فاصله اش از من یک متر ونیم میشد …ولی از حالت های صورتش

میشد حدس زد که کتابی که میخونه داستان یا رمان یا چیزی شبیه به این هاست …دوباره نگاهم رو به صورت معصومش

دوختم …هر از چند گاهی سرش رو بالا می اورد که من امید وار میشدم که شاید نگاش به من بیفته که البته اون میزد تو

ذوقم و نگاهی به بیرون می انداخت که احتمالا ببینه کجاست و خدایی نکرده از ایستگاهش رد نشه و دوباره مشغول

خوندن کتابش میشد .همینطور بهش ذل زده بودم و دعا و دعا میکردم که سرش رو بالا کنه و نگاش به من بیفته که

لینک دانلود

 

منبع: نگاه دانلود

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

موضوع

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:

رمان هایی که پیشنهاد میشود