دانلود رمان دختر همه فن حریف ⭐️

خلاصه رمان :

دانلود رمان دختر همه فن حریف دختری از جنس تنهایی از جنس سختی دختری جوان که سرپرست خواهر و برادرش است در همه مشاغل تجربه دارد و مردی است برای خودش و چه سخت است تنهای تنها بودن… و چه شیرین است ناجی تنهایی ها و سختی هاروسررریمو گره زدم به پشررت سرررم همه جا گرد و خاج بود جارو رو برداشررتم
سطلو اب کردم و افتادم بجون خونه با صدای بلند و خسته ای گفتم
-سامممم یه لیوان اب خنک بده _ باشه ابجی
_ زود باش بچه تلف شدم رف بدو یه لیوان اب اورد یه ضرب رفتم بالا ولی تفش کردم
_ سام این چه کوفتی بود
_ اب بود دیگه تلف نشی
_ تو روحت نکبت اب قرقره اوردی مگه نگیرمت
دویید رفت تو کوچه ،رمان عاشقانه رفتم حموم یکم اب صابون زدم اومدم بیرون

_ سمیرا اومدی؟؟؟– اره ابجی _پکری چرا پ ؟_ هیچی ابجی

دانلود رمان دختر همه فن حریف

دانلود رمان دختر همه فن حریف

 

بپر لباساتو عوض کن بیا کوکو
سیب زمینی گذاشتم
رفت لباساشو عوض کنه غذا رو سریع درست کردم رمان جدید سام هنونیومده بود
چادر گل گلیه کهنه رو انداختم رو سرم رفتم تو کوچه
_ساممممی هووووی بیا خونه
_ باشه اومدم
رفتم تو ولی نیومد
_ نفله با توام گم شو تو اومد تو خونه
برو یه اب بزن به سر صورتت بیا
_ باشه ابجی
سررفره رو چیدم اب و نون و ماسررت با کوکو سرریب زمینی هر کدوم یه لقمه
برداشتیم سام با دهن پر حرف زد
_ ابجی این اسی میگفت بهت بگم
یه کار جور کرده بری پیشش بهت بگه
_ ببند دهنتو بچه چن بار بگم دهن پر حرف نزن
خندش گرفت و غذا شو خورد
سمیرا ساکت بود
_ چی شده سمیر ؟؟؟
_ ابجی دوستام کیف جدید خریدن ولی من همون قدیمی رو دارم

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان سومین دختر وارث

دانلود رمان بوی ‌یاس پژمرده

رمان هوایی هوایت زمینی | غزل نارویی

رمان شیاطین هم فرشته اند | roro nei30

رمان شاهزاده ی گدا |ستاره حقیقت جو

4/5 - (1 امتیاز)

منتشر شده توسط :REZA_M در 2822 روز پیش

بازدید :6465 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:دیدگاه خود را بنویسید . تعداد نظرات : ( 1 )


  1. یی گفت:

    عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

افزودن نظر