دانلود رمان رمان طعم خون

 

دانلود رمان رمان طعم خون

 

 

خلاصه

دانلود رمان رمان طعم خون روایت گر بدبینی جاهلانه ای است که رنگ سرخ نیستی را بر پیکره ی زندگی چند انسان بی گناه می پاشد و روحهر کدام شان را در گوشه ای از تاریکی زنجیر می کند و در این میان مسیر زندگی دختری معصوم دست خوش وهم غیرمنصفانه یمردی می شود که در پی گرفتن خون بها ارزشمندترین دارایی قاصدک را به غرامت می برد.

پیشنهاد می شود

دانلود رمان ناجی

دانلود رمان گفته بودی دوستم داری بی اندازه (جلد دوم)

دانلود رمان ثانیه ها

مقدمه

گاهی آن قدر میان سیاهی ها پیش می روی و لایه هایش

را می شکافی که جز خون عایدی دیگری نصیبت نمی شود.

سیاهی آن روی دیگر پاکی ست که کند و نامحسوس

نجابت تعدادی از انسان ها را لگدمال می کند و جز افسوسی ناتمام چیزی نمی ماند.

قسمتی از این رمان بسیار زیبا :

دانلود رمان رمان طعم خون

مقابل ساختمان عظیم و جثه ایستادم و مردد نگاهم را بالا کشاندم.

یکی از پاهایم رو به جلو حرکت می کرد و ترس قدمم را

بازمی گرداند. بعد از مدت ها خودخوری و کلنجار رفتن با تردیدهایم

عاقبت وضعیت آشفته ی امید_ که روز به روز بدتر می شد.

_ محرک تصمیم نامطمئنم شد و امروز من را به این محل کشاند.
صدای بوق ممتد اتومبیلی_ که قصد پارک کردن داشت._

من را به خود آورد و وادارم کرد تا مسیرم را ادامه دهم. راه رفتنی را باید رفت.

من که تا این محل آمده بودم؛ چند طبقه که چیزی نبود!
کاغذی که میان دستم لوله کرده بودم را_ بی توجه به

در هم رفتنش._ فشردم و نفسی عمیق کشیدم.

این رمان لینک دانلود ندارد

پیشنهاد می شود

رمان عروس شیطان | مهدیه احمدی

رمان جنگجویان گورج (و اتحاد با شیاطین) | nazy.8 

 رمان جنگل خیال | jasmine

این مطلب را به اشتراک بگذارید