دانلود رمان زخم کهنه

دانلود رمان زخم کهنه

 

دانلود رمان زخم کهنه اختصاصی یک رمان

 

 

خلاصه:

دانلود رمان زخم کهنه سالهای سال.. دور از مادر، دور از وطن ، وطنی که درآن به دنیاآمده است ،وطنی که خیلی چیز ها به آن یاد داده است ،یاد داد که چگونه سختی هاراتحمل کرد، یاد داد که هیچوقت نباید پا ازگلیم دراز کرد.حلال وحرام بودن رایاد داد.

پیشنهاد می شود

دانلود رمان وقتی که نبودی

دانلود رمان افسونگر جهنمی

دانلود رمان تقاص باور کردنت

اما با سفر کردن دور از وطن خود و دور از مادر،تمام این باید ها و نباید ها پایمال شد.

دیگرچیزی به نام وطن خود،حلال وحرام بودن نمیشناخت.

تبدیل به یک آدم پر ازکینه، پرازخشم وپر از زخم کهنه شد.

یک آدمی که نه به آمدنی دلخوش است ونه به رفتنی غمگین.

یک آدم زخم دیده ازروزگاری که انگاربا اوسرلج افتاده است ،

وبامرورخاطرات گذشته این کینه..این خشم..واین زخم بیشتر و بیشتر میشود‌.

جوری فریبا بی معرفتی های مادرش را به آن سرکوفت میزند

که تمام آن محبت نه ساله ای که گوشه ی دلش جاخوش کرده است ، تبدیل به یک کینه ای ناتمام شود که عاقبت خوشی ندارد.

**

صبح ساعت ۹ درفرش نرم خود پیچیده بود ،که صدای غرغرو و روی اعصابِ عسل به گوشش رسید:

-مــامــان کیفم رواپنه،مامان بندکفشم کو،مامان کتابم نیستش لابد زیرتخته بیارش.

آخر عصبی از این صدایی گه همیشه ی خدا، خواب راحت

را ازش سلب کرده است، ازتخت پایین آمد و در را با صدای وحشتناکی بازکرد و کوبید.

پله هارا دو تا دو تا پایین آمد‌ که تا نرفته ، حسابش را برساند.

عسل دمِ در ، درحال ور رفتن باکیف اش بودکه با صدای داد مانند آرتـــان درجاپرید..!

-نمیتونی اون صدای نحستو واسه چنددقیقه ای خفه کنی؟

فریبا با چشم غره

 

3.7/5 - (3 امتیاز)

منتشر شده توسط :REZA_M در 2768 روز پیش

بازدید :3702 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:افزودن نظر