دانلود رمان قربانی یک بازی احمقانه اختصاصی یک رمان

دانلود رمان قربانی یک بازی احمقانه اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان قربانی یک بازی احمقانه اختصاصی یک رمان

 

 

خلاصه:

دانلود رمان قربانی یک بازی احمقانه اختصاصی یک رمانذ نگاهی به دور و برش انداخت ، همه جا پر از درخت بود ، در آن شرایط حتی قادر نبود نوع درخت ها را از هم تشخیص دهد فقط میدید آنقدر بلند هستند که جلوی ورود نور خورشید به محوطه را گرفته اند.باز هم باید می دوید نمی دانست به کجا ! مقصدی وجود نداشت ، فقط می دوید باید می دوید کم کم احساس ضعف می کرد ، پاهایش ذوق ذوق می کرد و چشمانش می سوخت وهمه جا را از پشت پرده اشک تار می دید ، قلبش دیوانه وار به قفسه سینه می کوبید طوری که به راحتی صدایش را می شنید

نام رمان :قربانی یک بازی احمقانه

نویسنده : پروانه ق کاربر نودهشتیا

قسمتی از رمان :

.کم کم احساس کرد پاهایش از شدت ترس و اضطراب فلج شده اند ، دو زانو روی زمین افتاد

، به اطرف نگاه کرد در کنار هر تنه درختی سایه شخصی را می دید ، همه جا پر از سایه های

سیاه شده بود گویی هر لحظه سایه ها به او نزدیک تر می شدند نزدیک و نزدیک تر …

دخترک به سوی مقصدنامعلومی می گریزد ، تمام آبرو و آینده اش در گرو این کار است ، مانند آهویی در دام گرفتار شده …
آیا می تواند خود را نجات دهد ؟
پسر همچنان دور خود می چرخد ، راهی برای رهایی از زنجیری که دوستانش به پایش بسته اند نمی یابد

، باید از دخترک محافظت کند حتی به قیمت جانش …
آیا او می تواند دخترک را نجات دهد ؟
این داستان دختر و پسری است که حادثه ای آنها را سر راه هم قرار می دهد و در ادامه آنها باید با پیامدهای

این حادثه دست و پنجه نرم کنند …باید دید آنها می توانند از پس مشکلات برآیند …!!!…پایان خوش

قسمت دانلود 

دانلود رمان برای پی دی اف

دانلود رمان برای جاوا

دانلود رمان برای اندروید

 

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع: