دانلود مجموعه اشعار اخر قصه

 

index - دانلود مجموعه اشعار اخر قصه

خلاصه:دانلود مجموعه اشعار اخر قصه آخر قصه را این بار از اول بگویم:یکی بود؛ یکی نبود.دیگری در فکر یار و عاشقی بی انتها، در فکر رفتار مجنونش به جنون رسیدتا شاید حس نکند تنهایی اش راتا شاید نبیند رفتنش را…

قسمت جذب کننده:
دلم پر است
شبیه تفنگ یک شکارچی پیر
که مردد مانده است
ماشه را بکشد
یا اجازه دهد بچه آهو
از شیر خوردن فارغ شود.

شاید مورد پسندت باشه