دانلود مجموعه دلنوشته قلبی برای اهدا

 

دانلود مجموعه دلنوشته قلبی برای اهدا

 

مقدمه
غم یک قلب …خراب است،خراب… ناله من… نوا است،نوا… اگر بشنوی آهنگش را… تا ابد میگویی وصفش را! این جا حرفی از نوشتن نیست!اینجا فقط خرابی های یک قلب است که هیچکسی نمیخواهد پیوندش را!

پیشنهاد می شود
قسمتی از متن دلنوشته :
تو همانی که نباشی… نفسم میلرزد… چشم من میگرید… قلب من آماده ست! آماده این غم های مستمر!
پیشنهاد می شود