دانلود رمان دزد یا پلیس اختصاصی یک رمان

دانلود رمان دزد یا پلیس اختصاصی یک رمان

دانلود رمان دزد یا پلیس اختصاصی یک رمان

دانلود رمان درد یا پلیس

نویسنده:Shahin_rz

خلاصه:‌
داستان از این قراره که مردی تو بزرگ ترین باند خلاف ایران فعالیت داره،پس از پاپوش درست کردن علیه اش، بهش تهمت خیانت میزنن و میفرستنش بین پلیسا برای جاسوسی ، مرد پس از وارد شدن در اداره آگاهی و شناختن محیط بین دوراهی قرار میگیره که باید پلیس بشه یا به باند برگرده!؟نقش اصلی داستان پسری مغرور و لجباز،زود جوش،و اینکه به هیچکس به غیر از خودش اهمیت نمیده،شخصی با اخلاق خاصدانلود رمان جدید دزد یا پلیس

باهام می مونن،بیرون اومدم و روي تشکی که برام پهن شده بود دراز کشیدم،ساعت گوشیم و کوك کردم و
بدون هیچ شب بخیري چشمام و رو هم گذاشتم.
صبح با صداي الارم گوشیم از خواب بیدار شدم.رفتم تو اشپزخونه،یخچال و باز کردم،نون و پنیر و
برداشتم،براي خودم چایی ریختم و با شکر شیرینش کردم. بعد از خوردن صبحانه با
خودم فکر کردم شخصی هیکلی مثل علی باید چند تا وسایل خصوصی این اطراف داشته باشه،اون که هرشب
نمیتونه بره باشگاه،بعضی شبا تا دیر وقت اداره س.رفتم تو اتاق،تمام
وسایلش اینجا بود.اخمی کردم،اگ خودش پیش من نخوابیده بود پس باید تو اتاق خوابیده باشه ولی اینجا
نیست. نفس عمیقی کشیدم،وقتش بود یکم درمورد این پسره تحقیق کنم،تمام

دانلود رمان دزد یا پلیس

جاهاي ریز و دنبال دوربین گشتم،تو قفسه کتاباش،بین گلدون هاش،داخل گرامافون قدیمی که فک کنم برمی
گشت حداقل به ۱۰۰سال قبل،چشماي یک ببر کنار در وروودیش و
بررسی کردم و و و .اما چیزي نبود،میکرفونم که داخل خونه خودش کار نمیذاره. خوبه رفتم و کمد لباساش و
باز کردم،یونیفرمش هنوز اینجا بود پس اداره نرفته بود، بستمش، توجهم به
یک صندوق قدیمی گوشه اتاقش جلب

لینک دانلود

دانلود رمان برای اندرویدapk

دانلود رمان برای ایپید

دانلود رمان برای پی دی اف

دانلود رمان جار