دانلود جلد دوم رمان نقاش مزاحم

 

دانلود جلد دوم رمان نقاش مزاحم

 

خلاصه:

دانلود جلد دوم رمان نقاش مزاحم جلد دوم رمان نقاش مزاحم، پسری که توی جلد اول توی بازی جرعت و حقیقت، جرعت رو انتخاب کرد و دوستش بهش گفت باید مزاحم دختری بشه و اما حالا پسر داستان ما دچار بیماری شده اونم سرطان خون! حالا بریم ببینیم دختر توی داستانمون چه کمکی به پسرمون می‌کنه ؟ یا اصلا بهش کمک می‌کنه تا

پیشنهاد ما به شما

دانلود رمان خواب های من

دانلود رمان حریف سرنوشت نمیشی

خوب بشه؟ پسر داستانمون آیا روحیش رو از دست میده یا نه؟! پایان؟! شاید نداشته باشه! شاید جلد سومی هم وجود داشته باشه کسی چه میدونه؟!

با چشمای اشکی زل زد بهم و گفت:
-باور نمی‌کنم نه مهراد من اینو باور نمی‌کنم
با لبخندی که بیشتر به تلخند می‌خورد گفتم:
-می‌خواد باورت بشه می‌خواد باورت نشه ولی چیزیه که خدا بهم داده.
رائیکا لبخندی مصنوعی زد و گفت:
-آره وقتی وجود خدا باورت بشه اونم یه نقطه می‌زاره زیر باورت و میشه یاورت لطفا زود خوب شو این قول رو بهم میدی؟
بالبخند زل زدم به صورت ماهش که از هر شبی امشب قشنگ‌تر شده بود و گفتم:
-آره قول میدم خوب بشم.

دانلود جلد دوم نقاش مزاحم
لبخند محوی زد:
“فدای اون چشمای خوشگلت!”
با تعجب بهش نگاه کردم..
فکر کردم رائیکا حرف زد! دوباره اون صدا توی سرم اکو شد:
“مهرادم عاشقتم!”
با تعجب به صدایی که هر لحظه داشت توی سرم بیشتر می‌شد گوش می‌دادم.
به رائیکا نگاه کردم و گفتم:
-صدایی شنیدی؟!
رائیکا با تعجب نگاهم کرد و گفت:
-نه صدای کی یا چی؟!
دوباره همون صدا توی گوشم پیچید:
“مهراد نترس”

 جلد دوم نقاش مزاحم

با تعجب و ترس به اطرافم نگاه کردم. کسی جز من و رائیکا داخل سرویس بهداشتی نبود که!
زیر لبی گفتم:-لعنت بر شیطون خدا این صدای چیه؟!
رائیکا گوشیش زنگ خورد، سریع جیم زد و رفت من موندم و اون صدایی که هنوزم توی گوشم وز وز میکرد:
“مهراد بیا از سرویس بیرون”
یا خدا این چیه؟ چرا اینجوریه؟! نکنه توسط جنی چیزی تسخیر شدم خبر ندارم؟!
گفتم:

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید