دانلود رمان بغض بی پناه

 

دانلود رمان بغض بی پناه

 

خلاصه:

دانلود رمان بغض بی پناه عسل دختری لجباز و یکدنده ست که بدون رضایت خانواده برای کار وارد درمانگا زندان و پرستار شخصی کهنه مرد مرموز و مبهم زندان میشه شخصیت پیچیده و گنگ رامتین حجت عسل رو به سمت خودش می کشونه و بذر عشق رو تو قلبش میکاره ….سرگرد تیرداد دلباخته عسل و دشمن دیرینه رامتین حجت برای از بین بردن حجت وارد ماجرا میشه و ….

پیشنهاد میشود

دانلود رمان محافظ شخصی

دوست داشتنت هوس نیست که باشد یا نباشد ،نفس است تا باشم تا باشی .

من قلب خاکی م را سنگ فرش قدم هایت می کنم .

من هر روز عاشقانه تر می نویسم

تا همه تب کنند در حسرت داشتن

معشوقه ای شبیه تو .

دانلود رمان بغض بی پناه

برام مهم نیست چه می شود، به همه ی باورهام سوگند هیچ چیزی برام مهم نیست . یک کلام ! من، دست از دوست داشتنت نمی کشم .

و این یعنی نهایت خوشبختی .

گیرم تمام دنیا بگویند ما مال هم نیستیم !

ما به درد هم نمی خوریم.

دانلود رمان بغض بی پناه

گیرم برای زیر یک سقف رفتن، عشق آخرین معیار این جماعت باشد.

گیرم دوست داشتن بدون سند حرام باشد، عجیب باشد.

باور نکردنی باشد، من اما گیر این گیرها نیستم. من تا أبد گیر چشمان توام، گیر دوست داشتنت .

می خواهم همه بدانند که من برای دوست داشتنت، برای لمس دستانت، برای غرق شدن در آغوشت از هیچ کس اجازه نمی گیرم،

حتی از خودت .

قطرات سمج اشک هام که یکی

پس از دیگری روی گونه هام می غلطیدند .

بدو معطلی با حرص پسشون زدم و بغض سیب شده ی بیخ گلوم رو به زحمت فرو دادم .

لجباز شده بودم تحمل این همه دلتنگی و بی خبری من رو از پای در آورده بود .

 

پیشنهاد می شود

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید