دانلود رمان بی تردید ⭐️

خلاصه:

دانلود رمان بی تردید حاج احمد کیانمهر از آدم های معتبر و ثروتمند تهران قدیم بوده است.. مردی که حتی پس از مرگش هم هنوز نامش روی زبان هاست و اکنون فرزندان و نوه هایش اعتبارش را بر دوش می کشند. حاج احمد پیش از مرگش وصایایی داشته که اکنون فرزندان و نوه هایش موظف به عمل کردن به آنها هستند اما فرزندان و نوه های حاج احمد با ماجراهای عاشقانه ای که برای نوه ها پیش می آید نا خواسته به هیچ یک از وصیت های حاج احمد عمل نمی کنند.

قصه در دهه ی هشتاد شروع میشود و در دهه ی نود به پایان می رسد..پایان خوشقسمتی از داستانمامانم با لبخند گفت: برو عزیزم مشکلی نیس.
زن دایی پوزخندی زد و آروم گفت: حالا انگار همیشه کمک کرده!

مامانم بدون اینکه نگاش کنه گفت: منو روشنک که هستیم دخترم امتحان داره.

دانلود رمان بی تردید

دانلود رمان بی تردید

دیگه توجهی نکردم وگرنه مجبور بودم تا هفته ای دیگه که

بازم دور هم جمع میشیم رمان جدید هی کل کل های مامانو زن دایی رو بشنوم.

وارد واحد خودمون شدم. هر سه واحد کاملا متفاوت ان. واحد

ما همین که درو باز میکنی وارد نشیمن میشی سمت راستت

پله هاست و سمت چپت آشپزخونه. تمام اتاق ها هم بالاست فقط یه

اتاق کوچیک پایینه. خونه دایی اردشیر هم آشپزخونش پیش در ورودی تقریبا.

یه نشیمن کاملا

مربعی شکل و سه تا اتاق طبقه پایین داره و پله هاش کنار اتاق رضاست

. واحد دایی حمید هم در ورودی به نشیمن باز میشه و آشپزخونه اش زیر پله هاست. هر سه تا واحد توی طبقه بالا از طریق راهرو های تقریبا باریکی با همدیگه در ارتباط ان.

امتیاز شما به این رمان

منتشر شده توسط :PARISA در 2848 روز پیش

بازدید :2795 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:افزودن نظر