دانلود رمان روز هایی به تاریکی شب هایم

 

 دانلود رمان روز هایی به تاریکی شب هایم

 

خلاصه:

دانلود رمان روز هایی به تاریکی شب هایم ادامه زندگیِ پانیذ، دختری درد دیده اس که زندگی یک لحظه هم روی خوش نشونش نداد!بعد از تمام درگیری هاش با مهرداد کیان و محسن کیان؛ شخصی وارد زندگی نا به سامانش می شه!آیا این شخص میتوانه طلوعی برای روز هایش باشد؟ صدای بیب بیب یک لحظه قطع نمیشد، چشمهام باز کردم نگاهم به سقف سفید اتاق خورد ثانیه ای نگذشت چهره ناشناسی جلوی دیدم

پیشنهاد ما به شما

دانلود رمان خواب های من

دانلود رمان حریف سرنوشت نمیشی

دانلود رمان غیر معمولی

دانلود رمان تحفه نجس

 

با شنیدن صدای محسن احساس آرامشی کردم محسن از دکتر خواهش کر

د بیرون صحبت کنند و بعد صدای قدم هایشان بود که گوشم پُر کرد.

با احساس دستی به روی تار موهام پلکی زدم و چشم باز کردم که چشم تو

چشم بابا شدم چشمهاش کلی حرف نگفته داشته! لبخند محوی زد و گفت : بیدار شدی بابا

لبخند تلخی زدم و گفتم : ـ بابا شما که چیزی از من پنهون نمی کنید !!؟؟

رنگ نگاهش عوض شد، خم شد پیشونیم بوسید و گفت : چیزی نیست که بخوای الان نگرانش باشی!

پشتش بهم کرد ولی من احسا می کردم رنگ نگاهش مثل همیشه نبود چشمهای

چروکیدش از شدت خستگی اشک آلود به نظر می رسید و واقعیت تلخی

که تو وجودش بود اشکار می کرد با شنیدن اسم لیست پیوند حدس میزدم

چیشده ولی میخواستم از زبون خودشون بشنوم.

با صدای در نگاهم از بابا گرفتم و به قامت محسن تو چهارچوب در نگاه کردم

دلم با دیدن قامت شکسته اش دلم پَر کشید چقدر آدمای اطرافم بخاطر من باید

زجر می کشیدن ؛ بابا سری برای محسن تکون داد و

 

پیشنهاد ما به شما

رمان ازدواج به سبک دزدی | n.ghasemi

رمان سلطه‌گران_کتاب برگزیده‌ی سیاهی | phantom.hive

رمان نقاش مزاحم(جلد سوم)|mahsaaa

رمان دُژَم | khiyal.rad

این مطلب را به اشتراک بگذارید