دانلود رمان سمفونی مرگ

 

دانلود رمان سمفونی مرگ از یاسمن منصوری اختصاصی یک رمان

 

 

خلاصه :

دانلود رمان سمفونی مرگ اولین اریگامی تو یه روز عجیب به دستش رسید…و دومین اریگامی با قطره ی خون روی کاغذ مشکلات رو بیشتر کرد…پونیکا نه یه زن خوب مثل داستانها بود نه یه دختر متعهد…براش مهم نبود که با شوهر دوستش باشه یا حتی ازش باردار بشه…براش مهم نبود که شوهری داره که با منشیش رابطه داره…تو زندگی فقط ه…

رمان های دیگر ما:

خودش مهم بود و بچه ی توی بطنش…ولی آیا این بچه ای که حتی معلوم نیست

پدرش کیه زنده به دنیا میاد یا به خاطر اشتباهات پونیکا واطرافیان پا به این دنیا نذاشته از زندگی پونیکا حذف میش

وارد آسانسور شدم…هنوز نمیدونستم چه حسی دارم…بد؟خوب؟

دستم رو روی پیشونیم کشیدم و به تصویر خودم تو آینه نگاه کردم

خلع بود.در صورت بی حسم به دنبال کور سویی از غم و یا شادی

میگشتم،پیدا نکردم.آسانسور ایستاد:
-طبقه ی شانزدهم…منشی حواسش به من نبود.سرش داد زدم

:-داری چه غلطی میکنی؟بهت پول میدم که اینجا فیلم ببینی؟زبونش بند اومده

بود:-خانوم…کیان خان گفتن امروز کاری با من ندارن و میتونم…چشم هام

رو باریک کردم:-کیان غلط کرد…کجاست؟-تو…توی اتاقشون…بذارید

خبر بدم شما…بی توجه به ادامه ی حرفش به سمت دفتر کیان حرکت کردم.

منشی سراسیمه شد.نمیتونست با اون پاشنه های بلند به درستی حرکت

کنه اما با شتاب به سمت من اومد تا مانعم شه.هنوز دستم به دستگیره

نرسیده جلوی در ایستاد و دست هاش رو از هم باز کرد:-کیان خان گفتن…

دستم رو به کمرم زدم:-از کی تا حالا بهش میگی کیان خان؟اگه نمیخوای اخراج شی

…صدای گرفته ای از داخل دفتر گفت:-بذار بیاد تو ستاره.منشی لبش رو

به دندان گرفت و از جلوی در کنار رفت:-خانوم من…در حالی که

درو باز میکردم حرفش رو با لحن بدی بریدم

 

پیشنهاد می شود

 رمان جای مادرم زندان نیست | مریم علیخانی

 رمان کاش نبودم | مهلا جعفری

رمان به دنبال انتقام | Mahbanoo_A

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

موضوع

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع: