دانلود رمان پرستار مادرم ⭐️

خلاصه:
دانلود رمان پرستار مادرم  مهندسی که دختر زیبایی رابرای پرستاری از مادرش استخدام میکنه اماکم کم بهش علاقه مند میشه…اما مهندس سالهای زیادی ازپرستاربزرگتره ویک پسر۱۱ساله داره والبته خانم که بااون متارکه کرده…
رمان قشنگیه …پایان خوش….۲۰۵۳صفحات کتاب
رمان پرستارمادرم
نوشته شادی داووودی
مهندسی که دختر زیبایی رابرای پرستاری از مادرش استخدام میکنه
اماکم کم بهش علاقه مند میشه…اما مهندس سالهای زیادی
ازپرستاربزرگتره ویک پسر۱۱ساله داره والبته خانم که بااون متارکه کرده…
رمان قشنگیه …پایان خوش…
هنوز ازش متنفر بودم.
وقتی فکر میکردم که چقدر این سالها زندگیم رو در کنار اون به تباهی گذروندم

دانلود رمان پرستار مادرم

دانلود رمان پرستار مادرم
از خودم؛از زندگیم؛از دنیا بیزار میشدم.
صدای کفشهای پاشنه بلندش که پشت سر من از پله ها پایین می اومد
باعث میشد حس کنم روی مغزم قدم میزنه…
با اینکه همین چند دقیقه پیش حکم طلاق در محضر رویت شده و صیغه ی
طلاق هم جاری شده بود و دیگه هیچ تعلقی نسبت بهش نداشتم اما حس نفرت
و عصبانیت از تمام وجودم فریاد میزد رمان عاشقانه دلم میخواست هر چه زودتر این پله های لعنتی
تموم میشد تا دیگه حتی صدای اون کفشهای پاشنه بلندشم تا آخر عمر نمیشنیدم.
وقتی از درب ساختمان قدم بیرون گذاشتم روشنایی محیط بیرون مثل تیغی بود که
به چشمم وارد میشد…حتی دیگه نمیخواستم برای یک ثانیه هم شده ریختش رو ببینم
برای همین با عجله به سمت ماشینم رفتم و در همون حال سعی داشتم گره کراواتم
رو هم شل کنم…آخ که چقدر احساس خفگی میکردم!
با ریموتی که توی دستم بود سریع درب ماشین رو باز کردم و به محض اینکه خواستم
سوار ماشین بشم صدای اعصاب خوردکنش به گوشم رسید که گفت:سیاوش؟
4.2/5 - (5 امتیاز)

منتشر شده توسط :PARISA در 2839 روز پیش

بازدید :4316 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:افزودن نظر