دانلود رمان گناه یاس

 

دانلود رمان گناه یاس

 

خلاصه:

دانلود رمان گناه یاس زنی خسته مادری تنها با سه فرزند.  که در آستانه ى سی سالگى مجبور به برگشت به کشورش میشه!جایى که خاطرات بدی انتظارش رو میکشه جایى که ازش رانده شده به اتهامِ گناهی نکرده هنوز هم باورم نمی شود ان روزی را که چشم در چشمم دوختی و به بی آبروگی متهمم کردی باورم نمی شود که حرمت عشق پاکمان را چه ساده پایمال کردی

پیشنهاد می شود

دانلود رمان خنده خدا

مقدمه :

بت زندگی گرم و کوچکم بودی و خوشبخت بودیم به وسعت قلب های تپنده یمان اما …

تند باد بی اعتمادی به اتش کشید جنگل سبز زندگیمان را …

کاش کمی به من فرصت دفاع میدادی…

کاش انقدر سریع قاضی القضات نمی شدی…

کاش …!

“خسته ام، آه! چرا رابطه عشقی ما

به همین سرعت و بی چون و چرا ریخت بهم؟؟؟”

قطره ها در جریان

برف بر دوش سکوت

و زمان روی ستون فقرات گل یاس

نگاه سرگردان زن در بین افراد حاضر در آن راهروی سرد و بی روح می چرخید…

متهمان دستبند به دست؛ کمی ان طرف تر خانواده ای که جر و

بحث می کردند و چند نفری هم سر در گریبان نشسته بودند و

او با استرس دستمال کاغذی را که حتی به خاطر نمی اورد از کی و کجا در دست داره را دوباره مچاله کرد.

دستان ظریفش در محاصره ی دستبند سرد می لرزیدند و سرش

را تا جای ممکن پایین انداخته بود؛ حس می کرد نمی تواند

نفس بکشد و چادر طوسی رنگ را با طرح های ترازوی عدالت تا جایی که می شد روی صورت کشیده بود.

او وسط این راهرو و ادم ها چیکار می کرد؟؟

زن جوانی که کنارش ایستاده بود تا مبادا فکر فرار به سرش بزند، نیم نگاهی بهش انداخت

پیشنهاد می شود

رمان مبارزان عشق جلد دوم | حسنا(هکر قلب) کاربر انجمن یک رمان

این مطلب را به اشتراک بگذارید