دانلود رمان سرعت _ ماشین _ عشق جاوا، اندروید،pdf

fdgz_%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa_%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86_%d8%b9%d8%b4%d9%82l

دانلود رمان سرعت _ ماشین _ عشق جاوا، اندروید،pdf

نويسنده : مهديس ۰۰۹۵ ( حديث )
ژانر : عاشقانه

خلاصه : اناهيد دختريه با روحيه کاملا شاد ولي يکمي هواس

پرت…..اناهيد داره براي پايان نامش داخل يه بيمارستان با دوستاش طرح

ميبينه….مهم تر از همه اناهيد عشق سرعت و ماشينه و هميشه درحال

کورس گذاشتن با اينه و اونه تا اينکه …….

پست اول
– مامان مامان
مامن- چ خبرته اناهيد اول صبحي خونه رو گذاشتي رو سرت
– اه مامان جورابام کجان؟
مامان- من چميدونم مگه دست منه خودت ميپوشيشون
واي خدا دورم شد اه چرا پيداشون نميکنم …صبرکن ديشب که از خونه عمو وحيد برگشتم دروردمش کجا گذاشتم واي مخ جونم يکم بفکر بفکر بفکر
يااااااااااااااااااااااافتم پرتشون کردم زير تخت
سريع خم شدم تا از زير تخت برشون دارم که مخم سوت کشيد ..واي خدا اخر تخت بود حالا چجوري دستم بهش برسه سريع دويدم از داخل حياط دسته ي جارويي که بابام باهاش ماشين ميشوره رو برداشتم رفتم تو اتاقم
بالاخره موفق شدم هوووووورا …سريع جورابامو پوشيدم کيفم و سويچ ماشين نازم رو هم برداشتم رفتم داخل هال
– مامان من رفتم
مامان- اناهيد بدون صبحونه؟ بيا يه چيزي بخور ضعف ميکني
– واي مامان دیرم شده تا ۱۰ مين ديگه بايد شيفتو تحويل بگيرم ولي من هنوز خونه هسم….خدااااافظ
مامان- داد نزن ميشنوم…خدافظ
سريع کفش کتونيمو پوشيدمو رفتم سوار عشقم شدم و درو با ريموت باز کردم و ويييييييييييييييييييييييييييييييييييييژ تا بيمارستان
********

قسمت دانلود