دانلود داستان کوتاه خونریزی مغزی

 

خلاصه:

دانلود داستان کوتاه خونریزی مغزی _ داستان درمورد دخترکی است که ادعا ‌می‌کند همسر و فرزندش را از او گرفته‌اند، اما رازی در زندگی دخترک نهفته است! آیا حرف‌هایش درست است یا غلط؟ هیچ‌کس ‌نمی‌داند ولی نه، یک نفر ‌می‌داند، یک نفر که دخترک با تمام تلاشش ‌می‌خواهد او اعتراف کند، ولی جواب اصلی اینجاست! آیا موفق ‌می‌شود؟

 

این کتاب اختصاصی سایت یک رمان است.

 

 

پیشنهاد می شود

دانلود داستان کوتاه دچار

دانلود داستان کوتاه ویولن آتشین

دانلود داستان کوتاه جنایت های نیویورکی

 

 

مقدمه:
‌می‌گویند من دیوانه‌ام…
شاید راست ‌می‌گویند، مگر ‌می‌شود به چشمانش نگاه کنی و با گریه نخندی؟
‌می‌گویند هرکس که هنگام بغض بخندد دیوانه است…
این فقط یک “خون‌ریزی مغزی” ساده است که باعث ‌می‌شود درد به چشمانم برسد

و اشک بریزم، وگرنه منکه دیوانه نیستم، هستم؟

 

 

قسمتی از داستان:

-گفت دوستت دارم و قطع کرد، لبخندی روی لبم جوانه زد؛ سوییچ ماشین را برداشتم

و به سمت محل قرار راه افتادم. ساعت‌ها منتظر ماندم ولی نیامد.
هر چقدر زنگ زدم جواب نداد، نگرانش شدم، به خانه‌شان رفتم گفتند: «رفته»
از کشور خارج شده بود. دکتر، همان موقع که گفت دوستت دارم، تعجب کردم. انگار بار آخرش بود با من صحبت ‌می‌کرد. دارم از ناراحتی دق ‌می‌کنم.
دکتر: سه ساله که هر ماه میای و همین را ‌می‌گویی! اطرافیانت ‌می‌گویند تو اصلا عاشق نشدی و نامزد هم نداشتی. ‌می‌گویند فقط گاهی با خودت صحبت ‌می‌کردی.
-دکتر دروغ ‌می‌گویند. آن‌ها ‌می‌خواستند من دیگر بچه‌ام را نبینم.
-توقع دارید باور کنم؟
-نه، توقع دارم کمک کنید!
با خودکاری که در دست داشت ،مشغول خطاطی روی کاغذ شد.
دخترک دستش را روی پیشانی‌اش گذاشت و گفت:
– بازم مثل همیشه قراره برایم داروهای اعصاب بنویسید؟
دکتر نیم نگاهی عمیق بهش انداخت، گویا نگران دختر بود. 

 

 

پیشنهاد می شود

داستان کوتاه عروسِ مرگ | نیلوفر نوروزی

داستان کوتاه ماجراجویان سبز (جلد اول: انجماد در کوه‌های آلپ) | روشنک.ا

داستان کوتاه گل های پیراهنم | مهدیه احمدی

این مطلب را به اشتراک بگذارید