دانلود رمان عشق گمشده

دانلود رمان عشق گمشده

 

دانلود رمان عشق گمشده جاوا،اندروید

 

 

خلاصه رمان :

دانلود رمان عشق گمشده تو زندگی هرکسی اتفاق های زیادی میفته  اتفاق های که سختی های زیادی رو با خودشون  به همراه دارن اتفاق هایی که باعث میشه بشکنیم دردبکشیم  و در اخر کمر خم کنیم و  اما سرنوشت ایندفعه کسی رو انتخاب کرده که خودش هزاران درد داره  دختری که از تبار عشقه  دختری که درد هاش رو تو وجودش پنهان میکنه  این دختر  عاشق میشه

پیشنهاد می شود

دانلود رمان ناجی

دانلود رمان گفته بودی دوستم داری بی اندازه (جلد دوم)

دانلود رمان ثانیه ها

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) , جاوا (JAR) و نسخه کامپیوتر (PDF)

نویسنده : mahsa.m m کاربر رمان

تعداد صفحات : ۱۹۱

ژانر : عاشقانه،کمی پلیسی

به عشقش میرسه

ولی یه اتفاق همه چیز رو بهم میزنه.

ببین دخترم ازدواج حتما باید با اجازه پدر باشه
ولی حاج اقا خودتونم که میدونیدپدر من چند سال پیش عمرشو داد به شما
و الان هم هر چه زودتر باید عقد کنم وگرنه …..
نمیشههه دخترم حداقم مادری یا شههوهر
مادری باید حضههور داشههته باشههن و
رضایت بدن اخه مسائم مربوط به تو به اون سپرده شده
حاج اقا یه نگاه به صوری من بندازین میگم اون میخواست بهم
کنه اون همه کتکم زده بعد به همین راحتی منی که از دسههتش فرار کردمو
میبخشه؟؟
چی بگم دخترم؟
دستم به دامنتون ح
اج اقا شما که میدونید پدرم چقدر بهتون اعتماد داره.تنهام
نزارین .
فقط به خاطر حاج نیازی و اعتمادی که بهش دارم و میدونم که دروغ نمیگی
فردا شناسنامه هاتونو بیارین
 
عشق
گمشده
مرسی حاج اقا واقعا ممنونم ،خدانگهدار
خدانگهدار دخترم
پاری
مبارک تون باشه
ممنون حاج اق
ا خدا حفظ تون کنه
خواهش بابا جان فقط من با این اقا ……یه صههحبتایی دارم شههما بیرون باش
دخترم
چشم خدانگهدار عمو جان
بفرمایید حاج اقا
 

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع: