دانلود رمان تقدیر فرشته ها

 

cfoy تقدیرب - دانلود رمان تقدیر فرشته ها

خلاصه داستان :

دانلود رمان تقدیر فرشته ها آرام دختری که مجبور به یک ازدواج اجباری میشه در حالی که هیچی از گذشته ی همسرش نمیدونه یعنی هیچکس نمیدونه و بعدش براش مشکل ساز میشه و …

دانلود رمان تقدیر فرشته ها

در کمدو بستم دستامو زدم به کمرم خدایا حالا من چی بپوشم اخه اینم شانسه ما
داریم فردا عروسی دختر دوست بابا هست ومن هنوز هیچ لباسی برا پوشیدن پیدا
نکردم عین کولی ها نشسته بودم رو زمین جلوی کمد که صدای اس گوشیم بلند
شد با سرعت میگ میگ بلند شدم ورش داشتم اخ جون بالاخره این بهار بی مخ به
دردم خورد سریع صندوق وروردی رو باز کردم
_ببین من حوصله م سریده شدید بیا بریم یک جایی تا یقه مو پاره نکرده م دیگه دارم
تو خونه میپوکم اگه ماشینتم بیاری هرچی بگم کم گفتم چون بنده با مخ با ماشین
رفتم تو ستون بابا هم میگه فعلا گاری هم برا روندن برام زیاده فک وفامیله ما داریم
درضمن سلام زشتوکم
یا امام زاده بیژن این اگه شد یکبار مثل ادم حرف بزنه من اسممو عوض میکنم حالا

پیشنهاد می شود

رمان عروس شیطان | مهدیه احمدی

رمان جنگجویان گورج (و اتحاد با شیاطین) | nazy.8 

 رمان جنگل خیال | jasmine

دانلود رمان