• دانلود رمان همخونه ای

دانلود رمان جام مستان       خلاصه: دانلود رمان جام مستان با حرص و عصبانیت پله‌های آگاهی رو بالا رفتم و وقتی به در اتاقش رسیدم، بی‌توجه به سربازی که دنبالم افتاده بود و هِی "خانم، خانم" می‌کرد در رو تند و محکم باز کردم.مثل همیشه اخم داشت و با جدیت مشغول بررسی پرونده‌ی مقابلش بود.

 • نام رمان:جام مستان
 • نویسنده:مریم پور محمد
 • طراح:ayedaa
 • تعداد صفحات:252
 • منبع:رمانکده
ادامه و دانلود

دانلود رمان سه سوت     خلاصه: دانلود رمان سه سوت با صداي  خانم سهیلی توپ و ول کردم. همراه صداي برخورد توپ به زمین بقیه توپ ها هم رها شدن. صداي نالهبچه ها با صداي تپ و تپ توپها که می خورد به زمین قاطی شده بود و توي سالن اکو می شد. انگار خانم سهیلی میخواست همین جلسه اولی زهر چشم بگیره تا بقیه ترم حساب کار دستمون بیاد. تمام عضلاتم گرفته بود. بچه ها عرقریزون به سمت رخت کن ها می رفتن و چند نفري هم که قرار بود توپارو جمع

 • نام رمان: سه سوت
 • نویسنده:بهاره. ش
 • طراح:h•a•n•a
 • تعداد صفحات:782
 • منبع:فوریو ،بازار
ادامه و دانلود

دانلود رمان همسر اجباری     خلاصه: دانلود رمان همسر اجباری چایی رو برداشتمو باقیموندشو سر کشیدم.آنا زود باش د لعنتی شیش و نیم شد. بسه کمتر بخور میترکی!! چیه انگار از ارث بابات میخورم روانی ،میام دیگه. بعد دو ترم تو هنوز عین ترم اولیا رفتار میکنی. پاشدم رفتم تو اتاق بانهایت سرعت آماده شدم...قبل از اینکه بخوام از خونه شم چنگ زد به کاسه ی پراز شکلات که رو اپن بود.

 • نام رمان:همسر اجباری
 • نویسنده:می گل
 • طراح:h•a•n•a
 • تعداد صفحات:770
 • منبع:یک رمان
ادامه و دانلود

قصه تلخیست. در قصه ها دختر ها پاک اند و معصوم و فریب خورده! در قصه ها آدم ها مهربانند و ساده! من هم آدم همین قصه ام.آما انسانیتم مرده است. قلب دارم،اما یخ زده است. دخترم و زیبا ام و شیشه ای. اما دخترم و پلیدم و پر از خورد شیشه ای که برنده است. من دختر بد این قصه ام و گمان می کردم همیشه پیروز میدانم. اما تو آمدی.تو ثابت کردی گرچه من بدم! اما تو بد تری! من دختر بد شدم و تو پسر بد تر. هرچند که تا پایان این قصه پیچ و تاب زیادی خوردیم. اما نه من باختم و نه تو. چون اگر چه همیشه خوبی و پاکی پیروز می شود. اما من و تو ام در این میدان برنده شدیم. من ...

 • نام رمان:دختر بد پسر بدتر
 • نویسنده:مرجان فریدی،مهشید قرایی مقدم
 • طراح:ayedaa
 • تعداد صفحات:786
 • منبع:رمانکده
ادامه و دانلود

دانلود رمان خانم زبون دراز       خلاصه: دانلود رمان خانم زبون دراز  من حال اين پسره ي يالغوز نگيرم دريا نيسم اقيانوسم اِاِاِپسره ي سه نقطه برگشته به من ميگه بيا فرقونت جمع کن خوب شد جوابش دادما منم گفتم خوبه من همين فرقون دارم حالا اينجاي ماجرا آقا ديدم ريموت زد رفت کنار يه کوپه وايساد به به عالم ضايعگي خودش هوايي داره واي ياد پوزخندش که ميفتم ولي من بادي نيسم که با اين بيدا بلرزم اَي ددم ياندي اِشتب شدا

 • نام رمان:خانم زبون دراز
 • نویسنده:فاطمه همايون
 • طراح:فرزانه رجبی
 • تعداد صفحات:313
 • منبع:رمانکده
ادامه و دانلود

دانلود رمان خط به خط تا تو     خلاصه: دانلود رمان خط به خط تا تو  دوستی که همراه باشد، تا قلّه یک نفس و بی آنکه لحظه ای هوای ابری تو را بلرزاند، پرواز می‌کنی.در تمام طول نگارش این رمان یاری تو پابه‌پای هر واژه‌ام آمد و به قلمم جان داد؛ پس تقدیمش می‌کنم به تو.دوست خوبم، عزیزم، یار پرنفس و همیشگیم، زهرا بهاردوست.

 • نام رمان: خط به خط تا تو
 • نویسنده:نرگس نجمی
 • طراح:PARISA_R
 • تعداد صفحات:350
 • منبع:فوریو
ادامه و دانلود

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی     خلاصه: دانلود رمان دنیاتم و دنیامی وایییییی مامااااان مردم ای خدا چی میشد مثل بچه پول دارا یه ماشین لباسشویی داشتیم این لباسارو میشست نیلو:کم غر بزن الان این کلثوم ننه مرده میاد میگه آب و ببند پوووف باشه بابا کلثوم:آب و ببندین پول اجاررو درست حساب نمیدین یه سره هم آب و استفاد میکنین پتیاره ها

 • نام رمان:دنیاتم و دنیامی
 • نویسنده:آلا و سوگند
 • طراح:فرزانه رجبی
 • تعداد صفحات:360
 • منبع:
ادامه و دانلود

با صدای خاله از افکارم در اومدم... دیدم که کنارم نشسته وداره با لبخند نگام میکنه،دستمو گرفتو گفت:شفق جان عروس گلم، داری به چی فکر میکنی؟ خیلی تو خودتی...برو یه کم پیش نامزدت بشین.یه نگاه به گل پسرش انداختو گفت:پسرم دوست داره الآن تو پیشش باشی، نگاش کن ببین داره تورو نگاه میکنه. برگشتمو چشمم افتاد به پسر خاله گرام، لبخند بهم زد که من با اخم صورتمو برگردوندمو به خاله نگاه کردم... خاله هم به من نگاه کردوگفت:درسته هنوز رسماً نامزد نشد یدو هنوز حلقه بهم ندادید، ولی نشون کرده که هستید؛ اصلا ً فکرشو نمیکردم از وقتی که پسرم از ترکیه برگرده اینقدر عاشقت بشه، خیلی دوست دارم عروسم بشی... میدونم که توهم پسرمو دوست داریو بروز نمیدی، خیلی خوشحالم شفق...اسماتونم ...

 • نام رمان:عشق شفق
 • نویسنده:زهرا.م
 • طراح:Lady Green
 • تعداد صفحات:215
 • منبع:نودهشتیا
ادامه و دانلود

دانلود رمان به من فرصت بده     خلاصه: دانلود رمان به من فرصت بده پشت شیشه ایستادم و داشتم نگاه میکردم هنوزایستاده بودم هنوزنیومده بود چادربه سختی روی سرم نگه میداشتم چندبارافتاددوباره سرم کردم اوم...بابام اومد ..بالباس راه راه ...دل بیچارم تاب وتحمل نداشت بااین وضعیت ببینمشباباپشت شیشه ایستادبغض راه گلوموگرفت که بابایم گوشی روبرداشت ته ریش

 • نام رمان:به من فرصت بده
 • نویسنده:مسیحه زاد خو
 • طراح:braveays
 • تعداد صفحات:707
 • منبع: یک رمان
ادامه و دانلود

دانلود رمان زندگی تلخ عسل     خلاصه: دانلود رمان زندگی تلخ عسل رمان تلخی زندگی عسل،روایتگرزندگی دختری به نام عسل شیطون و مغرور که به خاطر مسایلی از جنس مرد بدش میاد و فکرنمی کنه عاشق بشه ولی طی ماجراهایی عاشق میشه ولی زندگی همیشه آماج حوادث زیادی هست.دختر قصه سرخوش از بودن کنار عشقش ...نمیداند که سرنوشت چه خواب هایی برای او دیده است

 • نام رمان:زندگی تلخ عسل
 • نویسنده:blackrose
 • طراح:فرزانه رجبی
 • تعداد صفحات:160
 • منبع:نویسا
ادامه و دانلود