• دلنوشته تنهایی خفته

دانلود دلنوشته تنهایی خفته     مقدمه : دانلود دلنوشته تنهایی خفته _ زین پس بی‌کس ماندن برایم تکراریست! نمی‌توانم تنها بودن را برآیت تفسیر کنم!نه پایانی... نه شروعی... و نه امیدی...

  • نام دلنوشته : تنهایی خفته
  • نویسنده : حنا علیپور کاربر انجمن یک رمان
  • ویراستار: نسترن بانو
  • تعداد صفحات : 10
  • منبع : https://forum.1roman.ir/threads/43733/
ادامه و دانلود